تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - یک پرسش و پاسخ در مورد ارزیابی و درمان کودکان ADHD
با عرض سلام و ادب و احترام
بنده سوالی از حضور شما داشتم
برای کودکان بیش فعالی که برای بازی درمانی ارجاع داده می شوند، ایا باید آزمون هوش گرفته شود؟ 
به این دلیل که ما باید چیزی به عنوان معیار داشته باشیم که در نهایت به خانواده ارایه دهیم؟
یک آزمون هوشی وکسلر در ابتدا و دیگری د درانتها. که در واقع معیاری باشد که خانواده در نهایت بداند که در ابتدای مسیر کودک چگونه بوده و در انتهای مسیر چه شده است؟
آیا وجود چنین معیاری لازم است؟
به عنوان مثال کودک با عنوان بیش فعالی از نوع نقص تمرکز به مرکز ارجاع داده می شود. آیا لازم است که میزان نگهداری ذهنی او در ابتدا اندازه گیری شود و در پایان بازی درمانی هم همینطور؟ یا اجرای جلسات بازی درمانی کفایت می کن؟ ولی در پایان چگونه و با چه معیار کمی ای باید به خانواده گزارش پیشرفت او را بدهیم؟
و سوال دیگر بنده این است که بازی هایی که با کودک بیش فعال به عنوان مـثال مو به مو انچه می گویم را اجرا کن را باید از ابتدای بازی درمانی تا اخرین جلسات از ساده به پیچیده انجام بدهیم؟ یا می شود دار بازی ها هر جلسه تنوع ایجاد کرد؟

سلام همکار محترم 
دغدغه های شما جزو سوالات رایج مشاوره و مداخله برای کودکان است و لذا من آنها را با کمی توضیح پاسخ می دهم .

  آزمون هوش ضرورتی ندارد، کاربرد تخصصی آزمون هوش برای جایگماری آموزشی و یا برای قضاوت بالینی در موارد خاص است و برای بازی درمانی و یا برای هر درمانی که مربوط به کودکان ADHD است ضرورت و نیازی به اجرای آن نیست ولی متاسفانه به عنوان یک سوئ تفاهم و یک رویه نامناسب حرفه ای برای بسیاری از کودکان مراجع کننده برای درمان آزمونهای مختلفی از جمله آزمون های هوش گرفته می شود که هیچ منطق تخصصی ندارد و فقط موجب تحمیل هزینه بیشتر به خانواده ها و موجب صرف انرژی و وقت آنها می شود و گاه باعث بدبینی و ریزش کراجعان نیز می شود
اینکه شما میخواهید ملاک و معیاری برای والدین ارایه نمایید فکر خوبی است اما تست هوش هیچ ملاکی برای درمان نیست و چون هدف درمان یا بویژه هدف بازی درمانی کودک ADHD اصلا افزایش هوش نیست پس چرا باید هوش او را بررسی کنیم.
اگر می خواهید برای خانوده ملاک و معیاری داشته باشید الزما نباید این ملاک کمی باشد و به هیچ عنوان نباید هوش باشد.
مهمترین مبنا برای انگیزش خانواده و ترغیب او به ادامه جلسات و بهترین دفاع برای مداخله درمانی آن است که خانواده ها آثار و نتایج مطلوب رشد و توانمند شدن کودک را پس از چند جلسه در زندگی خود لمس کنند.
اگر ملاکی لازم دارید باید از اهداف درمانی و از اهداف و درخواست های والدین و مشکلات و چالش های کودک استفاده کنید و آنها را تبدیل به ملاک کنید و بصورت کیفی یا به  صورت چک لیست خود گزارش دهی والدین آنها را در چند جلسه پیگیری کنید تا والدین بهبودی و اثر بخشی بازی درمانی را لمس کنند.
برای این کار لازم است در جلسات اولیه اهداف و نگرانی ها و مشکلات والدین به خوبی نوشته  شود و در مورد آنها با والدین گفت گو شود  که اگر  خواسته های والدین نابجا و آرمانی است لازم است به اهداف درمانی مطلوب و دست یافتنی و کوچک تری تقسیم شوند.
مثلا از والدین بخواهید خواسته ها و اهداف خود را به دقت یاد داشت کنند و بنویسند از شما چه انتظاری دارند و مشخص کنند برای این انتظار خود حاضرند چند جلسه وقت صرف کنند و بپرسید برای چقدر حاضرند برای انجام تکالیف وقت صرف کنند؟

منظور شما از نگهداری ذهنی چیست؟ اگر آزمونهای پیاژه ای است که هیچ ضرورتی ندارد. شاید منظورتان کارکردهای اجرایی نظیر بازداری و یا خودتنظیمی است.
برای ارزیابی کودک ADHD معمولا از مصاحبه بالینی و از ملاک های DSM5 استفاده می کنیم و اگر آزمون هم لازم باشد از آزمون کارکردهای اجرایی در زندگی روزمره بارکلی و از آزمونهای پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4) یا آزمونهای اسنپ استفاده می شود
که البته این آزمونها ه مچند نمره می دهید و قضاوت بالینی با مشاور و بازی درمانگر است.

در مورد بازی ها ما یک جریان کلیشه ای مو به مو در بازی درمانی نداریم البته بازیهای باساختاری داریم که در آنها نیز کودک آزادی عمل بسیاری دارد .اصولا بازی درمانی پیراهنی است که برای  قامت کودک طراحی می شود و محدودیت و تحمیل در آن نیست.
ما در کارگاه بازی درمانی ویژه کودکان ADHD به بازی های باساختار و به فعالیت های بازی محور بسیار اشاره کرده ایم که با هدف توانمندسازی شناختی در حوزه خودتنظیمی و توانمندسازی مدیریت هیجانی و آستانه تحمل ، بازداری ، طرح ریزی ،حل مساله، آگاهی از زمان، و روابط بین فردی کمک می کند.
البته لازم است همراه بازی درمانی و در قالب بازی درمانی برنامه ای هم برای توانمندسازی والدین در مدیریت رفتاری هیجانی و در تعامل مثبت و سازنده با فرزندشان داشته باشید
موفق باشد


برچسب ها: بازی درمانی، کودکان بیش فعال، ADHD، ارزیابی هوش، توانمندسازی شناختی، اصغری نکاح،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.